đầu dò nhiệt độ loại k

-11%
+
Hết hàng
-19%
+
Hết hàng
-18%
+
Hết hàng
-14%
+
Hết hàng