đầu dò nhiệt độ pt100

-11%
+
Hết hàng
-28%
+
Hết hàng
-20%
+
Hết hàng
1.999.000  2.500.000