E52MY-PT20C

1.999.000  2.500.000 

E52MY-PT20C là loại đầu dò nhiệt độ PT100 Omron hay thường gọi là can nhiệt PT100 Omron hoặc sensor Omron E52MY-PT20C.

Hết hàng