FX1S-10MR-001

2.199.000  2.500.000 

FX1S-10MR-001 có số lượng ngõ ít nhất trong họ FX1S với 6 ngõ vào và 4 ngõ ra.
FX1S-10MR-001 thường được sử dụng để điều khiển các loại Relay trung gian.

FX1S-10MR-001

2.199.000  2.500.000 

Mã: FX1S-10MR-001 Danh mục: ,