Relay 24V Omron 14 Chân 10A

430.000  570.000 

Relay 24v 10a 14 chân của hãng Omron có tiếp điểm lớn chịu được dòng lên tới 10A

Relay 24V Omron 14 Chân 10A

430.000  570.000